.

Podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.poharykabourek.cz se řídí platnou legislativou a následujícím nákupním řádem. Důležitá a závazná pravidla a informace související s realizací nákupu na www.poharykabourek.cz naleznete pro lepší orientaci v následujících podkategoriích:Proces nákupu a objednávky

Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, naopak detail slouží pro získání více informací o zboží. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek nebo na zvýrazněný název položky.

Zboží lze objednat kliknutím na tlačítko Přidat do košíku, čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem vybíráte a ukládáte do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu. Doporučujeme se před nakupováním registrovat a přihlásit. Registraci zvládnete během několika minut a neplyne pro Vás tím žádná další závazná povinnost. Výhodou registrace je uchování Vašich údajů pro příští nákupy a v případě restartování počítače zůstane již zboží v košíku. Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba stisknout tlačítko Přepočítat.

Jakmile máte košík naplněn vším, co chcete objednat, přejdete tlačítkem Další na obrazovku, kde bude třeba vyplnit kontaktní údaje, způsob platby a dopravy zboží. Po vyplnění všech požadovaných údajů můžete přejít na další stránku, kde máte možnost si svoji objednávku zkontrolovat. V případě, že je vše v pořádku, máte možnost si objednávku vytisknout a kliknutím na tlačítko Další bude závazná objednávka odeslána na naše obchodní oddělení.

Jinak máte možnost vrátit se přes tlačítko Zpět a provést případné korekce objednávky. Pokud budete potřebovat některou z položek košíku vymazat, přepište počet kusů na nulu a stiskněte tlačítko Přepočítat. Po přijetí Vaší objednávky Vám přijde potvrzující email na Vámi uvedenou adresu.

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s nákupním řádem e-shopu poharykabourek.cz. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Prodávající je oprávněn kupní smlouvu zrušit v případě nenadálého doprodání zboží nebo nemožnosti jeho obstarání do termínu 14 dní. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován pomocí e-mailu nebo telefonicky. Kupní smlouva bude zrušena v případě, že se zákazník a prodávající nedohodnou jinak (např. na dodání jiného vyhovujícího druhu zboží).

Pokud se nechcete zdržovat výběrem pneumatik, chcete poradit či máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás prostřednictvím telefonu či e-mailu kontaktovat. Rádi Vám vyjdeme vstříc, nejpozději následující pracovní den.

Ceny

Provozovatel internetového obchodu poharykabourek.cz (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu poharykabourek.cz (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH. Ceny jsou platné v době objednávky. Akční ceny jsou platné v momentě nákupu nebo do vyprodání zásob.

Zpracování objednávky

V případě nejasných informací má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím poskytnutých údajů. Proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě, přesně a kompletně.

Dodání zboží

Dodávku zboží zajišťuje Česká pošta po celé ČR a to v co nejkratším termínu - u zboží skladem je termín dodání většinou do 2 pracovních dnů. U méně běžného zboží, které není skladem, může být dodací lhůta delší a bude dohodnuta se zákazníkem. V případě zdržení dodávky je zákazník okamžitě informován. Ceny zásilek jsou dané podle platného ceníku České Pošty.

Při objednávce nad 4000,- Kč včetně DPH je poštovné zdarma.

Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Způsob platby

Dobírka: Platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce. Při této platbě dobírkou Vám bude připočteno doběrečné 40,- Kč včetně DPH. Při objednávce nad 4000,- Kč včetně DPH není doběrečné připočteno 

Bankovní převod: Zboží je možné platit převodem na účet provozovatele předem. Číslo účtu je uvedeno na objednávce, variabilní symbol je číslo objednávky nebo bude zasláno e-mailem. V tomto případě není poplatek účtován.

Na prodejně: Při osobním převzetí lze objednávku zaplatit hotově. Při využití osobního odběru není účtován poplatek.

Převzetí zboží

Příjemce zboží má povinnost překontrolovat, že je obal neporušený a zásilka nenese zjevné znaky poškození. Při přejímce nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje se účast posádky vozidla.

Příjemce zásilky je povinen po odjezdu přepravní služby překontrolovat nepoškozenost obsahu zásilky. Případné poškození ohlásí přepravci (dopravní službě DPD) nebo provozovateli e-shopu nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky.

Možnost vrácení peněž bez udání důvodu

Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na jednorázovou smluvní pokutu v částce odpovídající hodnotě zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Prodávající po obdržení vráceného nepoškozeného a neopotřebeného zboží vrátí zákazníkovi částku odpovídající kupní ceně do 3 pracovních dnů na jím uvedené číslo bankovního účtu. V případě vrácení zboží v rámci ČR hradí náklady za dopravné k zákazníkovi (uvedené ve faktuře) a od zákazníka zpět zákazník. Záruka vrácení peněz nebude poskytnuta, pokud zboží bude poškozeno, nebo ponese známky opotřebování.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech kdy zákazník není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy.

Ve všech těchto případech je zákazník o této skutečnosti obratem telefonicky nebo písemně informován. V případě že zákazník již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

Storno objednávky

Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu poharykabourek@sendme.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána do 3 pracovních dnů zpět bezhotovostním převodem (na účet dle přání zákazníka). Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím.

Záruka a reklamační řád

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.poharykabourek.cz, čehož je důkazem daňový doklad – faktura.

Záruční lhůta na zboží zakoupené v našem internetovém obchodě trvá 2 roky od prodeje, nejdéle však 5 let od data výroby (dle DOT na pneumatikách). Vady zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat písemně do 3 dnů ode dne dodání zboží. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací.

Reklamace, kterou uplatňuje zákazník (spotřebitel) bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po vyřízení reklamace bude zákazník neprodleně osobně kontaktován, prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Po uplynutí uvedené lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Ochrana osobních dat

Internetový obchod poharykabourek.cz si váží důvěry zákazníka a zavazuje se, že bude chránit data, která byla uvedena při realizaci objednávky. Provozovatel e-shopu www.poharykabourek.cz prohlašuje, že s osobními údaji uživatelů nakládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře slouží výhradně provozovateli internetového obchodu poharykabourek.cz a to pouze pro účely vyřízení objednávky, statistického zpracování, komunikace se zákazníkem, případně zasílání obchodních sdělení a akcí internetového obchodu poharykabourek.cz. Informace nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak komerčně využity.

Registrací na www.poharykabourek.cz bude uživatel zařazen do databáze kontaktů firmy Poháry Kabourek, která provozuje internetový obchod na www.poharykabourek.cz.

Závěrečná ustanovení

Kupující potvrzením objednávky souhlasí s nákupním řádem. Podmínky nákupu a prodeje zboží podléhají tomuto nákupnímu řádu a zákonným ustanovením České republiky.